Đăng ký ngay

AGENDA

AGENDA

01. Grand opening09:00 - 12:00 | May 25, 2022 (Language: EN-VN)

02. Panel discussion on Synergizing The Digital Transformation with Provinces Governors13:30 – 17:00 | May 25, 2022 (Language: EN-VN)

03. DX in Finance and Banking towards Digital Economy13:30 – 17:00 | May 25, 2022 (Language: Vietnamese)

04. DX - Breakthrough development opportunities for SMEs13:30 – 17:00 | May 25, 2022 (Language: Vietnamese)

09. Accelerate DX through cloud platforms09:00 – 12:00 | May 26, 2022 (language: Vietnamese)

11. DX and Opportunities for Start-up09:00 – 12:00 | May 26, 2022 (language: Vietnamese)

Offline

14. Smart agriculture: Trends and Solutions13:30 – 17:00 | May 26, 2022 (language: VN-EN)

15. DX in natural resources and real estate: Digital Trends and Solutions13:30 – 17:00 | May 26, 2022 (language: Vietnamese)

16. STARTUP PITCHING13:30 – 17:00 | May 26, 2022

17. DX in education: Digital Trends and Solutions13:30 – 17:00 | May 26, 2022 (language: Vietnamese)

05a. DX programs and experiences in Asian countries (DAY 1)13:30 – 17:00 | May 25, 2022 (ONLINE)

05b. DX programs and experiences in Asian countries (DAY 2)09:00 – 17:00 | May 26, 2022 (ONLINE)

06. DX in Transportation and Logistics: Trends and Solutions13:30 – 17:00 | May 26, 2022 (ONLINE, Language: Vietnamese)

07. DX in Healthcare: Digital Trends and Solutions13:30 – 17:00 | May 25, 2022 (Online + language: Vietnamese)

08. Training on DX for agencies and ministries13:30 – 17:00 | May 25, 2022 (Online + language: Vietnamese)

10. DX in tourism - Digital Trends and Solutions09:00 – 12:00 | May 26, 2022 (language: Vietnamese)

12. DX in commerce - Digital Trends and Solutions09:00 – 12:00 | May 26, 2022 (Online + language: Vietnamese)

Online

13. DX in manufacturing - Digital Trends and Solutions09:00 – 12:00 | May 26, 2022 (Online + language: Vietnamese)

18. Human resources - the key to successful DX13:30 – 17:00 | May 26, 2022 (Online + language: Vietnamese)

tham gia ngay

Đăng ký ngay

Nhận ngay gói tự động xử lý 500 hóa đơn đầu vào MIỄN PHÍ từ UBot Invoice

Để được kết nối, tư vấn với đội ngũ chuyên gia ban, bộ ngành tăng cơ hội phát triển kinh doanh

Địa điểm tổ chức: Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72, an IHG Hotel
Thời gian: 25 - 26/5/2022
Hình thức: Online + Offline