AGENDA

AGENDA

 • Welcome, Giới thiệu khách mời
 • Những chủ trương, thay đổi đáng kể trong năm 2022 cho kế toán
  - Các thông tư mới nhất - nhấn mạnh các vấn đề quan trọng, khoanh vùng vào hoá đơn điện tử 
  - Mục tiêu của các thông tư, nghị định 
  - Xu hướng thay đổi/ định vị giá trị của bộ phận kế toán trong doanh nghiệp
 • Đội ngũ kế toán gặp những khó khăn nào và cần cải tiến như thế nào để thích ứng nhanh với thời cuộc
  - Khó khăn gặp phải trong quá trình tiếp cận, thích nghi với thông tư, nghị định
  - Tư duy, quy trình và công nghệ nào cho đội ngũ kế toán
 • Q&A

Tham gia ngay Webinar “Phòng Kế Toán 4.0 - Nâng cao hiệu suất làm việc cùng các giải pháp công nghệ” do UBot tổ chức để lắng nghe chia sẻ từ những chuyên gia kế toán hàng đầu

SPEAKER

THÔNG TIN DIỄN GIẢ

tham gia ngay

Đăng ký ngay

Nhận ngay gói tự động xử lý 500 hóa đơn đầu vào MIỄN PHÍ từ UBot Invoice