AGENDA

AGENDA

 • Welcome, Giới thiệu khách mời
 • Các vấn đề cần nắm bắt về hóa đơn điện tử và chứng từ điện tử
  - Chuyển đổi HĐĐT
  - Phân biệt chứng từ điện tử và hóa đơn điện tử
  - Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
 • Thảo luận các phương thức làm việc mới hiệu quả cho phòng kế toán
  - Các thay đổi trong cách thức làm việc
  - Giải pháp công nghệ thích ứng với thay đổi, quy trình làm việc
 • Q&A

Tham gia ngay Webinar “Hóa đơn điện tử & chứng từ điện tử - Các quy định mới cần lưu tâm từ 01/07/2022” do UBot kết hợp với Đại lý thuế Trọng Tín tổ chức để lắng nghe chia sẻ từ những chuyên gia kế toán hàng đầu

SPEAKER

THÔNG TIN DIỄN GIẢ

Nguyễn Văn Được

Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế Toán và Tư Vấn Thuế Trọng Tín

Đỗ Thành Công

Giám đốc sản phẩm UBot akaBot - FPT Software

tham gia ngay

Đăng ký ngay

Nhận ngay gói tự động xử lý 500 hóa đơn đầu vào MIỄN PHÍ từ UBot Invoice khi ký hợp đồng trong tháng 8